February 20, 2014

W like Wedding

Przygotowania do ślubu są takim specyficznym przedsięwzięciem. Z jednej strony życie toczy się swoim torem: dom, praca i zajęcia dodatkowe a z drugiej strony w każdej wolnej chwili szykujemy nasze niezwykłe wydarzenie. Mimowolnie, myśli krążą wokół setki ślubnych drobiazgów. Otrzymujemy rozmaite maile, wysyłamy SMSy, prowadzimy rozmowy, organizujemy spotkania... i tego jest naprawdę sporo. Owszem, czasem przychodzi zmęczenie i chęć żeby Weekend nie upłynął pod znakiem W jak Wedding... 

P.S. Jeśli organizujesz wszystko w imię miłości to ma to sens...

P.S.2. Życzę powodzenia wszystkim szykującym swój ślub ;)

                                                    ♫ ♪ Young and Beautiful by Lana del Rey
Wedding preparations are a specific project. On the one hand, life goes on its course: home, work and additional activities and on the other hand, in every free moment we are preparing our special event. Involuntarily, our thoughts revolve around hundreds of wedding trinkets. We receive many e-mails, we send SMS, we talk, we organize meetings... and this is really a lot. Yes, sometimes comes fatigue and desire to have a Weekend that won't be a W like Wedding... 

P.S. If you are organizing everything in the name of love it makes sense ... 

P.S.2. Good luck to all who are preparing their wedding;)

No comments:

Post a Comment