February 14, 2014

Take care of your heart

14.02: Walentynki i 4 miesiące do naszego ślubu.

©©©

Musicie dbać o Wasze serce żeby mogło innych kochać. 
Dlatego dziś prezentuję Wam 14 sposobów na utrzymanie serca w formie: 1. Kochaj swe serce, masz je tylko jedne
 2. Jedz słodycze: to osładza życie
 3. Oglądaj komedie romantyczne
 4. Raz na jakiś czas wysypiaj się do granic możliwości
 5. Ruszaj się, bo świeża krew dotlenia serce
 6. Uśmiechaj się zawsze i śmiej się do rozpuku
 7. Nie gniewaj się zbyt długo
 8. Płacz czasem dla oczyszczenia 
 9. Odcinaj się od tych, którzy serce Twe zatruwają 
 10. Patrz w niebo, w górę wysoko
 11. Jedz kolorowo 
 12. Dbaj o szczegóły
 13. Tańcz, tańcz - serce lubi bić rytmicznie
 14. Kochaj innych bo serce kochające bije radośniej :)

                                  ♫ ♪ Mountains by Emeli Sande


14.02: Valentine's Day and four months to our wedding. 


©©©

You have to take care of your heart so it could love others.
So today I present you 14 ways to keep your heart ready for it: 


 1. Love your heart, you have it only one 
 2. Eat sweets: it sweetens life 
 3. Watch romantic comedies 
 4. Once in a while sleep with no limit 
 5. Move, because fresh blood oxygenates the heart 
 6. Always smile and laugh  
 7. Don't be angry too long 
 8. Cry sometimes  
 9. Isole yourself from those who intoxicate you 
 10. Look up high in the sky 
 11. Eat colorfully 
 12. Take care of details 
 13. Dance, dance - heart likes to beat rhythmically 
 14. Love others because a heart that loves beats more joyfully :)

No comments:

Post a Comment