January 28, 2014

Ding dong...

Z wielką przyjemnością wraz z Moim Narzeczonym odwiedzamy rodzinę i przyjaciół, aby móc im wręczyć osobiście zaproszenie na ślub i wesele. A ponieważ nasz kraj jest duży a nasz czas ograniczony to ten etap przygotowań rozpoczęliśmy już teraz. Wszyscy są bardzo gościnni, na stołach pojawiają się słodycze przy akompaniamencie espresso, latte czy też zielonej herbaty, earl greya bądź klasycznej czarnej herbaty. I cieszymy się z tego, że mamy czas żeby spokojnie porozmawiać, opowiedzieć o naszych przygotowaniach do ślubu i widzieć jak nasze zaproszenia przyjmowanie są z entuzjazmem i radością. Jest to bardzo miłe :)With great pleasure with My Fiance we are visiting our families and friends in order to give them our wedding invitations. And because our country is big and our time is limited we decided to start this stage of wedding preparations now. Everyone is very hearty, on the tables appear sweets accompanied by espresso, latte or green tea, earl gray or classic black tea. We are happy that we have time to talk and tell about our preparations for the wedding, but also see how our invitations are received with enthusiasm and joy. It is very pleasant :)

No comments:

Post a Comment